Start Zadania zrealizowane

PostHeaderIcon Zadania zrealizowane - szkoła promująca zdrowie

Zrealizowane szczegółowe zadania dla rozwiązania naszych problemów priorytetowych.

W roku 2015 przystąpiliśmy do realizacji zadań, które dotyczyły profilaktyki antynikotynowej. Ich celem było poszerzenie  wiedzy  dotyczącej  szkodliwości  palenia wśród całej społeczności  szkolnej i zmniejszenie ilości  palaczy  w  szkole.  Rozwiązywaliśmy problem: Niedostateczna  dbałość o prowadzenie  zdrowego i wolnego od używek życia. (standard III)

Uczestniczyliśmy w licznych szkoleniach i zorganizowaliśmy  konkurs plastyczny ,,Stop paleniu??.

Rozpropagowaliśmy ulotki wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców i  wywiesiliśmy  na   terenie  szkoły  plakaty ukazujące szkodliwość  palenia. Przeprowadziliśmy konkurs na  hasło o  tematyce antynikotynowej oraz  konkurs plastyczny pod  hasłem ,,Dziękuję nie palę?? i zaprezentowaliśmy prace na korytarzu  szkolnym drugiego piętra.

W ramach realizacji zadań profilaktycznych nastąpiła również:

prezentacja cyklu lekcji o współczesnych zagrożeniach młodzieży poświęconych problemom alkoholu i uzależnień wśród uczniów, problemowi przenikania narkotyków do szkół oraz szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie wykonywali plakaty, referaty i prezentacje multimedialne dotyczące profilaktyki antynikotynowej,  antyalkoholowej  oraz antynarkotykowej.

Dzięki wdrożeniu i realizacji projektu SzPZ:

- 90% społeczności szkolnej  zna  szkodliwy wpływ papierosów oraz e-papierosów  na  organizm  i  nie  pali .

- 90% społeczności  szkolnej  zna zagrożenia  wywołane środkami psychoaktywnymi  i potrafi  powiedzieć  nie.

- 90% społeczności  szkolnej dobrze  się w niej czuje i potrafi dbać  o  zdrowie psychofizyczne.

Zdiagnozowany w autoewaluacji problem priorytetowy: Niewystarczająca pomoc szkoły w zakresie żywienia młodzieży ( standard IV- Żywienie w szkole) oraz dbałość o zdrowe odżywianie  naszych uczniów i własne skłoniła nas  do przeprowadzenia  od marca 2016 działań takich jak :

- Zorganizowanie wycieczki do PAN w Olsztynie  i udział w zajęciach z poradnictwa żywieniowego. Zapoznanie ze zdrowymi produktami regionalnymi.

- Prowadzenie w szkole edukacji żywieniowej dla uczniów, nauczycieli, oraz rodziców - pogadanki, broszury, poradniki.

- Wystawa plakatów na korytarzach szkolnych ,, Owoce w naszej diecie ?.

- Zapoznanie  społeczności szkolnej  ze  zmodyfikowana  wersją  piramidy  zdrowego  żywienia - talerzem zdrowia i prezentacja plakatów na szkolnych korytarzach.

- Prezentacja prostych przepisów na pyszne dania z owoców i warzyw na  tablicy ogłoszeń Szkoły Promującej Zdrowie.
- Podejmowanie działań zmierzających do systematycznego dożywiania dzieci z rodzin ubogich.
- Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka pod Hasłem ,,Czas na zdrowie?
- Przeprowadzenie  konkursu  na  przygotowanie  ekologicznych  sałatek  z sześciu zdrowych  produktów z  zachowaniem  zasad higieny.
- Zapoznanie społeczności szkolnej z zasadami zdrowego żywienia poprzez udostępnienie filmu  nt. ,,Owoce i warzywa źródłem witamin?.
- Zapoznanie społeczności szkolnej z korzyściami zdrowotnymi owoców i zorganizowanie Kiermaszu Owoców podczas festynu szkolnego.
- Konkurs na poprawne wykonanie przestrzennej piramidy zdrowego żywienia  z użyciem opakowań po produktach spożywczych.
Zrealizowane szczegółowe zadania dla rozwiązania naszych problemów priorytetowych.
W roku 2015 przystąpiliśmy do realizacji zadań, które dotyczyły profilaktyki ntynikotynowej. Ich celem było poszerzenie  wiedzy  dotyczącej  szkodliwości  palenia  wśród  całej społeczności  szkolnej i zmniejszenie ilości  palaczy  w  szkole.  Rozwiązywaliśmy problem: Niedostateczna  dbałość o prowadzenie  zdrowego i wolnego od używek życia. (standard III)
Uczestniczyliśmy w licznych szkoleniach i zorganizowaliśmy  konkurs plastyczny ,,Stop paleniu??.
Rozpropagowaliśmy ulotki wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców i  wywiesiliśmy  na   terenie  szkoły  plakaty ukazujące szkodliwość  palenia. Przeprowadziliśmy konkurs na  hasło o  tematyce antynikotynowej oraz  konkurs plastyczny pod  hasłem ,,Dziękuję nie palę?? i zaprezentowaliśmy prace na korytarzu  szkolnym drugiego piętra.
W ramach realizacji zadań profilaktycznych nastąpiła również:
prezentacja cyklu lekcji o współczesnych zagrożeniach młodzieży poświęconych problemom alkoholu i uzależnień wśród uczniów, problemowi przenikania narkotyków  do szkół oraz szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie wykonywali plakaty, referatyi prezentacje multimedialne dotyczące profilaktyki antynikotynowej,  antyalkoholowej  oraz  antynarkotykowej.
Dzięki wdrożeniu i realizacji projektu SzPZ:
- 90% społeczności szkolnej  zna  szkodliwy wpływ papierosów oraz e-papierosów  na  organizm  i  nie  pali .
- 90% społeczności  szkolnej  zna zagrożenia  wywołane środkami psychoaktywnymi  i potrafi  powiedzieć  nie.
- 90% społeczności  szkolnej dobrze  się w niej czuje i potrafi dbać  o  zdrowie sychofizyczne.
Zdiagnozowany w autoewaluacji problem priorytetowy: Niewystarczająca pomoc szkoły w zakresie żywienia młodzieży ( standard IV- Żywienie w szkole) oraz dbałość o zdrowe odżywianie  naszych uczniów i własne skłoniła nas  do przeprowadzenia  od marca 2016 działań takich jak :
- Zorganizowanie wycieczki do PAN w Olsztynie  i udział w zajęciach z poradnictwa żywieniowego. Zapoznanie ze zdrowymi produktami regionalnymi.
- Prowadzenie w szkole edukacji żywieniowej dla uczniów, nauczycieli, oraz rodziców - pogadanki, broszury, poradniki.
- Wystawa plakatów na korytarzach szkolnych ,, Owoce w naszej diecie ?.
- Zapoznanie  społeczności szkolnej  ze  zmodyfikowana  wersją  piramidy  zdrowego  żywienia - talerzem zdrowia i prezentacja plakatów na szkolnych korytarzach.
- Prezentacja prostych przepisów na pyszne dania z owoców i warzyw na  tablicy ogłoszeń Szkoły Promującej Zdrowie.
- Podejmowanie działań zmierzających do systematycznego dożywiania dzieci z rodzin ubogich.
- Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka pod Hasłem ,,Czas na zdrowie?
- Przeprowadzenie  konkursu  na  przygotowanie  ekologicznych  sałatek  z sześciu zdrowych  produktów z  zachowaniem  zasad higieny.
- Zapoznanie społeczności szkolnej z zasadami zdrowego żywienia poprzez udostępnienie filmu  nt. ,,Owoce i warzywa źródłem witamin?.
- Zapoznanie społeczności szkolnej z korzyściami zdrowotnymi owoców i zorganizowanie Kiermaszu Owoców podczas festynu szkolnego.
- Konkurs na poprawne wykonanie przestrzennej piramidy zdrowego żywienia  z użyciem opakowań po produktach spożywczych.
GODŁO NARODOWE

FACEBOOK

Olszty-portal miejski

Licznik odwiedzin
403279