Start DORADCA INFORMUJE

PostHeaderIcon Doradca zawodowy informuje

Wybór zawodu, a co za tym idzie określenie drogi dalszego kształcenia, jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu człowieka. Powzięcie tej decyzji przez ucznia klasy III gimnazjum powinno być rezultatem wspólnych działań i zabiegów dorosłych w zakresie informacji edukacyjnej i zawodowej oraz poszukiwań prowadzonych przez samych uczniów.

Głównym celem wszystkich działań szkolnego doradcy zawodowego w Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i zaplanowania drogi dalszego kształcenia.

 

DORADCA ZAWODOWY OFERUJE

POMOC UCZNIOM W ZAKRESIE :

 

 1. Poznania siebie - określenia zainteresowań i predyspozycji zawodowych (testy, warsztaty, rozmowy doradcze, indywidualne konsultacje, badania preferencji zawodowych).
 2. Poznanie zawodów - środowisko pracy, prestiż, wymagania, możliwość kształcenia i zatrudnienia w danym zawodzie itp. ( informator o zawodach, wycieczki do zakładów pracy, filmy edukacyjne, warsztaty zawodoznawcze ).
 3. Poznania sieci szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Olsztyna - wycieczki do szkół, spotkania promujące, ulotki, foldery, informatory, prezentacje, Internet, itp.
 4. Konfrontacji samooceny z wymaganiami szkół i zawodów - podjęcie decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

 

Zadania doradcy zawodowego:

 • Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych:
 • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji:
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom:
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru szkoły i zawodu;
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

 

Doradca zawodowy

mgr Grażyna Wiśniewska

pokój  nr 106

tel. 89 534 19 16

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK

8.30 - 12.30

WTOREK

11.05 - 14.00

ŚRODA

8.30 - 12.30

CZWARTEK

9.15 - 12.45

PIĄTEK

8.30 - 11.30

 

Rodziców zapraszam codziennie w godz. 9.00 - 15.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - tel. 895341916) oraz podczas spotkań z rodzicami w godz. 17.00 - 18.30 - sala 106.

 

Grażyna Wiśniewska

Poprawiony ( piątek, 06 października 2017 12:04 )

GODŁO NARODOWE

FACEBOOK

Olszty-portal miejski

Licznik odwiedzin
403279